ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี

ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี มีลักษณะแบบไหน

ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี การสร้างบ้าน home หรือเลือกซื้อบ้านใหม่ สำหรับคนทั่วไปจะมุ่งเน้นเลือกซื้อ ตามทำเลและราคา ที่เหมาะสมกับงบประมาณ

ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี

แต่หากผู้อ่าน ต้องการบ้านที่ดี อยู่แล้วร่ำรวย อยู่แล้วเจริญรุ่งเรือง การเลือกบ้านแบบคนทั่วไป อาจยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

แต่จำเป็นต้องเรียนรู้ HOME ศาสตร์ฮวงจุ้ยเพิ่ม เพื่อให้บ้าน เป็นส่วนกระตุ้น โชคลาภให้กับผู้อยู่อาศัย

ซึ่งศาสตร์ฮวงจุ้ย ในมุมมองของผู้เขียน เป็นศาสตร์ที่อิงหลัก สถาปัตยกรรม อิงวิทยาศาตร์ ซึ่งมีตัวแปรต่าง ๆ ที่สามารถพิสูจน์ หาข้อเท็จจริงได้

อีกทั้งยังมีผลลัพธ์ ทางด้านสถิติที่แม่นยำ จึงทำให้ศาสตร์ฮวงจุ้ย ได้การยอมรับมานับพันปี อย่างไรก็ตามยุค ปัจจุบันวงการฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี

ในไทยได้แตกแขนง ภูเก็ต วิลล่า ไปหลายด้าน มีทั้งด้านที่อิงวิทยาศาสตร์ และด้านความเชื่อ สำหรับเนื้อหาฮวงจุ้ยทุก ๆ บทความที่ท่านได้อ่านบนเว็บไซต์จะเน้นฮวงจุ้ยวิทยาศาสตร์ ทั้งหมด

ฮวงจุ้ยบ้านดี ถนนเข้าออกได้หลายทาง

เพราะกฎข้อนี้ สามารถใช้ได้ทั้ง การเลือกซื้อบ้าน อาคารทุกประเภทหรือเลือกซื้อที่ดิน เพราะทำเลที่ตั้งบ้านฮวงจุ้ยดี จำเป็นต้องมีถนนทางเข้าที่กว้าง

ขับขี่ได้อย่างสะดวก Phuket Villas และหากเป็นถนน ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังสายอื่น ๆ ได้อีกหลายเส้น จะยิ่งส่งเสริมโชคลาภให้กับผู้อยู่อาศัย ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

ว่าไปแล้วกฎข้อนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน เพราะหากสามารถเข้าออกได้หลายทาง จะทำให้เกิดกระแสหมุนเวียนมาก กระแสที่เป็นรูปธรรม

คือ กลุ่มคน กลุ่มลูกค้าที่สามารถเข้าถึงธุรกิจของเราได้อย่างสะดวก แต่หากทำเลดังกล่าวเป็นซอยตัน ซอยแคบ โอกาสที่ผู้คนจะรู้จัก หรือพบเห็น

ก็จะน้อยลงไปมาก HOME IN PHUKET ยิ่งหากซอยตันและบ้านอยู่ท้ายซอยให้สังเกตได้เลยว่า บ้านท้ายซอยโดยส่วนมากจะรกรุงรัง ไม่มีผู้อยู่อาศัย ซึ่งเกิดจากการขาดพลังงานที่ดีนั่นเอง

ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี

เนื่องจากภาพด้านบนนี้ เป็นตัวอย่างภาพรวม ของฮวงจุ้ยเมือง จะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าเมืองใด ๆ ก็ตาม จุดที่เจริญที่สุดจะเป็นจุดที่ถนนหลาย ๆ

สายมาบรรจบเข้าหากัน ในตัวอย่างนี้เป็นเมืองเชียงใหม่ โซนที่เจริญที่สุดคือโซนคูเมือง และเส้นที่เจริญมากที่สุด ในคูเมืองคือถนนราชดำเนิน

หรือเส้นประตูท่าแพนั่นเอง แต่หากเป็นบ้านไม่จำเป็นต้องทำเลดีขนาดนี้นะครับ ผู้เขียนเพียงต้องการ ยกตัวอย่างทำเลใหญ่ ๆ

เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจน แค่ให้มีทางเข้าออกสะดวก ก็ช่วยให้ฮวงจุ้ยดีขึ้นและ และหากจำเป็นต้องอยู่ซอยตัน ให้เลือกแปลงบ้านที่อยู่โซนปากซอยเท่านั้น หากอยู่สุดซ้อยย่อม ไม่ดีอย่างแน่นอน

ฮวงจุ้ยบ้านดี เพราะมีระยะร่นหน้าบ้าน

ปกติระยะร่นหน้าบ้าน พรบ.ควบคุมอาคาร จะกำหนดไว้ตามประเภทอาคาร ซึ่งแต่ละประเภทจะมีระยะร่นแตกต่างกัน โดยเฉลี่ยมีระยะร่นประมาณ 2 เมตร

ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี

แต่หากมองตามหลักฮวงจุ้ยบ้านที่ดี ระยะร่นเพียง 2 เมตร ยังไม่เพียงพอต่อการรับกระแสพลังงาน เพื่อมาช่วยกระตุ้นให้กับตัวบ้าน

ตามหลักฮวงจุ้ยได้กล่าวไว้ว่า โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต บ้านที่ดีต้องมี “เหม่งตึ๊ง” คำว่า เหม่งตึ๊ง แปลง่าย ๆ ก็คือ ลานกักเก็บพลังงาน อาจเป็นสนามหญ้าหน้าบ้าน หรือลานกลางแจ้ง

ในกรณีบ้านชั้นเดียว ควรเว้นระยะร่นไว้ประมาณ 3-4 เมตรขึ้นไป หรือหากเป็นบ้าน 2 ชั้น ควรเว้นระยะประมาณ 4 เมตรขึ้นไป ยิ่งเหม่งตึ๊ง

มีความโปร่ง กว้างมาก ยิ่งสามารถกักเก็บพลังงานไว้ได้มาก และไม่ควรถมดินหรือเทพื้นในลักษณะลาดเทออกนอกบ้าน แต่ให้พื้นเรียบเสมอ

กรณีลาดเอียงให้เว้นเฉพาะทางขึ้นรถเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มิเช่นนั้นจะทำให้กระแสไหลออกนอกบ้านได้

ฮวงจุ้ยบ้านดี หน้าบ้านต้องโปร่งโล่ง

ซึ่งนอกจากการเว้นระยะร่น เพื่อสร้างเหม่งตึ๊งแล้ว สิ่งที่ควรให้ความสำคัญคือความโปร่ง โล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ โดยเฉพาะตำแหน่ง

good home feng shui

ประตูบ้านต้องโปร่งโล่งมาก ที่สุดเท่าที่จะมากได้ กรณีมีต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า หรือสิ่งกีดขวางใด ๆ มาบดบัง ให้ทำการเคลื่อนย้าย

สิ่งกีดขวางเหล่านั้นออก บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว มิเช่นนั้นจะเป็นส่วนกีดขวาง พลังงาน ทำให้ขัดโชค ขัดลาภ แต่หากหน้าบ้านโปร่ง พลังงานจะเก็บสะสม ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีติดขัด

โดยจุดเล็ก ๆ ที่หลายบ้านมักจะละเลย เช่น การตากผ้าหน้าบ้าน การวางรองเท้ารกขวางประตู หรือวางของใช้เกะกะ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผล

กับฮวงจุ้ยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น จัดเก็บให้เป็นระเบียบ เลือกที่จะตากผ้าบริเวณด้านข้าง หลังบ้าน หรือมีห้องตากผ้าโดยเฉพาะจะยิ่งดีมาก

ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี หลังบ้านต้องหนักแน่น

เพราะว่าพื้นที่หลังบ้าน ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี ควรมีความหนักแน่น เป็นปึกแผ่น เนื่องจากหลังบ้าน เป็นตำแหน่งบารมี จึงควรออกแบบ

good home feng shui

ในลักษณะเอื้อต่อการเกื้อหนุน หากอิงความเชื่อโบราณ ของไทยจะนิยมให้ปลูกต้นขนุนไว้หลังบ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในไม้มงคล

ที่หมายถึงการมีผู้สนับสนุน บ้านหรู ส่งเสริมด้านบารมี แต่ทางฮวงจุ้ยชื่อไม้มงคลจะไม่มีผลต่อกัน บริบทของความเป็นปึกแผ่น สื่อถึงลักษณะทรงสูง ปิดมิดชิดหรือเป็นลักษณะเนินเขา

สำหรับพื้นดินหลังบ้าน จึงควรสูงกว่าโซนหน้าบ้านเล็กน้อย มีกำแพงปิดทึบ หลังบ้านที่ดีควรสงบนิ่ง ไม่มีกระแสพุ่งเข้ามา เช่น

หลังบ้านไม่ควรเป็นถนน, หลังบ้านไม่ควรมีน้ำไหลผ่าน เพราะหากมีกระแสมาจากหลังบ้านจะทำให้ผู้อยู่อาศัยขาดความสงบ ชีวิตวุ่นวาย แต่หากหลังบ้านสงบ หนักแน่น มิดชิด จะช่วยเกื้อหนุนให้เกิดการสั่งสมบารมี สั่งสมโชคลาภทรัพย์สมบัติได้เป็นอย่างดี

ฮวงจุ้ยบ้านดี รูปทรงบ้านต้องสมดุล

ในลักษณะบ้านที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย เป็นบ้านที่มีความสมดุลทุก ๆ ทิศทาง เพราะทุกทิศสามารถ ตีความหมายตามหลัก เบญจธาตุ

good home feng shui

และระบบปราณ 8 ทิศได้ หรือหากท่านใดต้องการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยบ้านอย่างละเอียด ซินแสจะหาจุดศูนย์กลาง ของบ้านเพื่อคำนวณ องศาทิศทางแต่ละทิศ เพื่อจัดฮวงจุ้ยบ้าน ให้เกิดความสมดุล

สำหรับบ้านที่หาจุดกึ่งกลาง ได้ดีจึงเป็นบ้านลักษณะสี่เหลี่ยม ไม่มีด้านใดเว้าแหว่ง เพราะการเว้าแหว่งของตัวบ้าน จะทำให้พลังงานขาดหาย

ไม่สามารถกระจายได้ทั่วถึง หรือขาดความสมดุลนั่นเอง ทั้งนี้ การเว้าแหว่งของตัวบ้านจะไม่ได้กระทบกับสมาชิก ทุกคนในบ้าน แต่จะกระทบ

กับบุคคลที่มีดวงธาตุตรงกับทิศนั้น ๆ ซึ่งบ้านไอเดียจะเขียนมาให้อ่านกันอีกครั้งในบทความต่อ ๆ ไป นอกจากนี้..รูปทรงบ้านที่ดี

ไม่ควรมีรูปทรงและหน้าตา บ้านแฝด แปลกมากจนเกินไป เพราะจะทำให้เสียสมดุลได้ง่ายกว่าบ้านทรงกล่องทั่วไป

ฮวงจุ้ยบ้านดี หลังคาเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน

และนอกจากรูปทรงบ้านแล้ว หลังคาบ้านซึ่งเป็นส่วนปกคลุม ตัวบ้านมีผลในทางฮวงจุ้ยเช่นกัน หลังคาบ้านที่ดีควรออกแบบ ในลักษณะเรียบง่าย

good home feng shui

สามารถทำได้ทุกประเภท ทั้งหลังคา Slab, ปั้นหยา, จั่วและหมาแหงน แต่ต้องเป็นผืนเดียวกันตลอด ทั้งอาคาร ไม่ควรทับซ้อนหรือมีหลายชั้นมากเกินไป

ถ้าหากมองในมุมของงานก่อสร้าง การมีหลังคาซ้อนทับกันหลายชั้น มักก่อให้เกิดปัญหารั่วซึมภายหลัง อีกทั้งยังเป็นจุดเสี่ยงต่อการทำรัง

ของนกพิราบและนกกระจอกอีกด้วย บ้านสวย การมีหลังคาที่เรียบง่าย จึงสามารถดูแลรักษาได้ง่ายกว่า และยังช่วยให้รูปทรงบ้านเกิดสมดุลที่ดี

ฮวงจุ้ยบ้านดี ภายในโปร่ง สว่าง

สำหรับข้อนี้หลาย ๆ บ้านมักละเลยไม่ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะบ้านยุคใหม่ที่เน้นปิดม่านไว้อย่างมืดทึบ ฮวงจุ้ยบ้านที่ดีควรจัดแสงสว่าง

good home feng shui

ไว้อย่างเหมาะสม แสงสว่างหลัก ๆ มาจากแสงธรรมชาติ แต่หากจุดไหนแสงธรรมชาติเข้าไม่ถึง ให้ใช้แสงสว่างจากหลอดไฟมาทดแทน

โดยเฉพาะโถงภายในบ้าน ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องทำงาน ห้องครัว และบริเวณหน้าบ้านควรให้มีแสงสว่างอยู่เสมอ

ซึ่งช่วงที่ผู้เขียนได้เรียน ตำราฮวงจุ้ยจากอาจารย์ซินแส อาจารย์ยังเคยกล่าวไว้ว่า “อย่างกที่จะเปิดไฟ เพราะบ้านที่มืดนั้นอับจน

แต่บ้านที่สว่างจะร่ำรวย” การเปิดไฟให้บ้านสว่างแม้จะสิ้นเปลืองค่าไฟ แต่ก็ช่วยส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีแนวทางในการหาเงิน หาความเจริญรุ่งเรืองเข้าบ้านได้ จึงคุ้มค่ากับการลงทุน

เป็นอย่างไรบ้างคำแนะนำทั้ง 7 ข้อนี้ เป็นหลักการพื้นฐาน ที่สามารถปรับใช้ได้กับทุก ๆ อาคาร ทั้งบ้าน สำนักงาน โรงงาน

และอาคารพักอาศัยทุก ๆ ประเภท ผู้อ่านสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม หรือกรณีที่ต้องการหาซื้อบ้านและที่ดินใหม่

หากนำความรู้ทั้ง 7 ข้อนี้ไปประยุกต์ใช้ บ้านหรือที่ดินที่ซื้อมา จะเป็นทรัพย์ที่ดีต่อฮวงจุ้ย ย่อมส่งผลให้เกิดการเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน

อ่านบทความที่น่าสนใจ : ฮวงจุ้ย เลือกกระเบื้อง


เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa